Projekt zakończony
Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy na stronę Szkolenia GIS / GEOINFORMACJA / INSPIRE
Jesteś tutaj:
Strona Główna Szkolenia Szkolenie Podstawowe

Drukuj
Szkolenie Podstawowe

Uczestnicy szkoleń
O udział w Szkoleniu Podstawowym mogą ubiegać się zarówno osoby zatrudnione w urzędach powiatowych, gminnych i marszałkowskich, jak i pracownicy wojewódzkich i powiatowych ośrodków geodezji i kartografii. Istotne jest jednak, by byli to pracownicy prowadzący sprawy związane z wdrażaniem infrastruktury danych przestrzennych i zajmujący się przede wszystkim pozyskiwaniem i wykorzystaniem danych przestrzennych odpowiadających tematom danych przestrzennych wymienionym w załącznikach do dyrektywy INSPIRE.
Przewiduje się, że w Szkoleniu Podstawowym wezmą udział pracownicy jednostek prowadzących sprawy ochrony środowiska, ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, zarządzania kryzysowego, geodezji i kartografii.
Przewidywany jest również aktywny udział starostów i wójtów. 
W szkoleniu będzie mogło wziąć udział 4 tysiące osób.

Program szkoleń
Uczestnicy Szkolenia Podstawowego zostaną podzieleni na kilka grup szkoleniowych, zróżnicowanych pod względem tematycznym. Planowane jest utworzenie grupy:

1.  decydentów samorządowych;
2.  pracowników prowadzących sprawy ochrony środowiska;
3.  pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej;
4.  pracowników prowadzących sprawy:
               a.  zarządzania kryzysowego,
               b.  obrony cywilnej,
               c.  ratownictwa medycznego,
               d.  policji,
               e.  straży pożarnej;
5.  pracowników prowadzących między innymi sprawy:
               a.  ładu przestrzennego,
               b.  gospodarki przestrzennej,
               c.  rozwoju gospodarczego,
               d.  ochrony zabytków.
 
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat podstaw prawnych Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP). Zapoznają się także z przykładami danych prowadzonych przez różne organy administracji, w tym danymi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Osoby biorące udział w zajęciach zdobędą również wiedzę na temat standardów stosowanych w IIP. Program przewiduje także naukę tworzenia, edycji i walidacji metadanych.
W celu lepszego przygotowania uczestników szkolenia do ich przyszłych zadań, zajęcia prowadzone będą zarówno w formie wykładów jak i warsztatów komputerowych.

Przydatne informacje
Każda osoba uczestnicząca w Szkoleniu Podstawowym, weźmie udział w dwóch sesjach szkoleniowych (jedno-, dwu- lub trzydniowych). Łączna liczba godzin szkoleniowych uzależniona jest od grupy tematycznej i wyniesie od 12 do 30 godzin lekcyjnych. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie w czasie trwania sesji szkoleniowych, natomiast nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca zakwaterowania. Uczestnicy otrzymają zestawy materiałów edukacyjnych, a po zrealizowaniu programu certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
 
Szczegółowe informacje na temat praw i obowiązków uczestnika oraz organizatora szkoleń przedstawione zostały w Regulaminie Szkoleń. Każda osoba zainteresowana uczestnictwem w szkoleniach, przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, proszona jest o zapoznanie się z Regulaminem.