Projekt zakończony
Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy na stronę Szkolenia GIS / GEOINFORMACJA / INSPIRE
Jesteś tutaj:
Strona Główna Szkolenia Szkolenie Eksperckie

Drukuj
Szkolenie Eksperckie

Uczestnicy szkoleń
O udział w Szkoleniu Eksperckim, mogą ubiegać się pracownicy administracji poziomu centralnego i wojewódzkiego, jak również służb podległych ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, o ile w zakres ich obowiązków służbowych wchodzi prowadzenie spraw związanych z infrastrukturą danych przestrzennych, w tym z tematami danych przestrzennych wymienionymi w załączniku do dyrektywy INSPIRE. Po ukończeniu Szkolenia Eksperckiego każdy uczestnik może ubiegać się o uzyskanie certyfikatu konsultanta ds. INSPIRE.

Kliknij tutaj aby zobaczyć listę instytucji których pracownicy mogą aplikować na szkolenie. W ramach Szkolenia Eksperckiego dostępnych jest 150 miejsc.

Program szkoleń
Uczestnicy Szkolenia Eksperckiego poznają podstawy prawne Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP), będą mieli również możliwość zapoznania się z przykładami danych przestrzennych prowadzonymi przez różne organy administracji. Wiele uwagi poświęcone zostanie ? jako danym referencyjnym ? danym Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Na zajęciach zostaną omówione standardy stosowane w IIP, a także zasady tworzenia, edycji i walidacji metadanych. Osoby biorące udział w szkoleniu zaznajomią się z teorią i praktyką systemów informacji przestrzennej, w tym z metodami pozyskiwania danych, analizami przestrzennymi oraz wizualizacją ich wyników, poznają podstawy topologii. Omówione będą także zagadnienia harmonizacji danych przestrzennych, a także monitorowania i raportowania procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE.

W celu lepszego przygotowania przyszłych ekspertów do ich roli we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE zajęcia prowadzone będą zarówno w formie wykładów jak i warsztatów komputerowych.

Cykl szkoleniowy zakończy test sprawdzający wiedzę. Od wyniku tego testu uzależnione jest otrzymanie certyfikatu Konsultanta ds. INSPIRE.

Przydatne informacje
Szkolenie przeprowadzone zostanie w trybie sześciu dwu- i trzydniowych sesji szkoleniowych. Każdy uczestnik szkolenia weźmie udział w około 130 godzinach zajęć.
Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie podczas trwania sesji szkoleniowych. Koszty dojazdu do miejsca zakwaterowania pokrywa uczestnik.
Każda z osób zakwalifikowanych na szkolenie otrzyma komplet materiałów edukacyjnych, a po zakończeniu kursu, w przypadku uzyskania wymaganej liczby punktów z testu, certyfikat konsultanta ds. INSPIRE.
Szczegółowe informacje na temat praw i obowiązków uczestnika oraz organizatora szkoleń omówione zostały w Regulaminie Szkoleń. Każda osoba zainteresowana uczestnictwem w szkoleniach, przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, proszona jest o zapoznanie się z Regulaminem.