Projekt zakończony
Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy na stronę Szkolenia GIS / GEOINFORMACJA / INSPIRE
Jesteś tutaj:
Strona Główna Szkolenia

Drukuj
Szkolenia

Ze względu na zróżnicowane potrzeby potencjalnych uczestników szkoleń, a także na ich odmienną rolę we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE, przygotowane zostały trzy typy szkoleń.

Szkolenie Podstawowe, którym zostanie objętych 4 tysiące osób, ma na celu zapoznanie pracowników administracji samorządowej prowadzących sprawy wyszczególnione w dyrektywie INSPIRE z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Szkolenie Eksperckie zostało przygotowane z myślą o utworzeniu grupy 150 ekspertów, którzy wykorzystując wiedzę zdobytą na zajęciach, wesprą proces wdrażania dyrektywy INSPIRE. Do ich zadań będzie należeć, między innymi proponowanie procedur współpracy pomiędzy jednostkami administracji, w celu budowy IIP oraz udzielanie wsparcia merytorycznego tym jednostkom.

Studia podyplomowe natomiast przygotują grupę specjalistów w zakresie użytkowania, administrowania i projektowania systemów infrastruktury informacji przestrzennej, a także zarządzania i organizacji e-urzędu w zakresie geoinformacji.