Projekt zakończony
Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy na stronę Szkolenia GIS / GEOINFORMACJA / INSPIRE
Jesteś tutaj:
Strona Główna Studia podyplomowe
Zamawiający:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Drukuj
Studia podyplomowe

 

Studia podyplomowe są trzecim już przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym w ramach projektu Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście podniesienia jakości usług i efektywności działania (POKL INSPIRE).

 

Uczestnicy studiów podyplomowych

Studia przeznaczone są dla pracowników administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli.

O przyjęciu na studia zadecyduje profil zawodowy kandydata. W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które prowadzą sprawy zawiązane z infrastrukturą danych przestrzennych i nie brały dotychczas udziału w innych szkoleniach realizowanych w ramach programu POKL INSPIRE.

W ramach studiów podyplomowych dostępne jest 60 miejsc.

 

Program szkoleń

W celu dostosowania programu do potrzeb potencjalnych uczestników, przygotowana została ankieta profilująca zainteresowania i umiejętności przyszłych studentów. Szczegółowy program studiów podyplomowych opracowany zostanie z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez osoby zainteresowane studiami.

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w studiach podyplomowych proszone są o rzetelne uzupełnienia ankiety. Dane kontaktowe podane na ankiecie posłużą do informowania kandydata o dalszym przebiegu procesu rekrutacji.

 

Przydatne informacje

  • Studia podyplomowe odbywać się będą w systemie zaocznym (zjazdy w soboty i niedziele).
  • Wykłady i zajęcia praktyczne (łącznie 180 godzin) uzupełnią zajęcia w systemie e-learning (120 godzin).
  • Rozpoczęcie studiów zaplanowane zostało na marzec 2012 r. Studia trwać będą 4 miesiące.
  • Organizator zapewnia autorskie materiały szkoleniowe.
  • Studia podyplomowe są bezpłatne. Organizator nie pokrywa kosztów zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów na zajęcia.