Projekt zakończony
Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy na stronę Szkolenia GIS / GEOINFORMACJA / INSPIRE
Jesteś tutaj:
Strona Główna Programy szkoleń
Zamawiający:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Drukuj
Tematyka szkolenia eksperckiego

Tematyka szkolenia eksperckiego (6 sesji):

 • Prezentacja celu szkoleń dotyczących wdrażania Dyrektywy INSPIRE i budowy krajowej infrastruktury informacji przestrzennej dla pracowników administracji publicznej;
 • Rola informacji przestrzennej w działalności administracji publicznej, amorządowej, sektorze prywatnym, edukacji i badaniach naukowych;
 • Dyrektywa INSPIRE i przepisy implementacyjne;
 • Systemy informacji przestrzennej: podstawowe pojęcia: metody przedstawiania i opisu rzeczywistości, dane, dane przestrzenne, informacja w języku naturalnym, w ujęciu informatyki, informacja przestrzenna;
 • Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010.
 • Dane przestrzenne w Polsce i ich użytkowanie: cz. I : dane, którymi dysponuje statystyka publiczna;
 • Dane przestrzenne w Polsce i ich użytkowanie: cz. II : gleby;
 • Dane przestrzenne w Polsce i ich użytkowanie : cz. III : geologia;
 • Dane przestrzenne w Polsce i ich użytkowanie : cz. IV : środowisko przyrodnicze;
 • Dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i ich wykorzystanie
 • Metadane: tworzenie, edycja, walidacjaPodstawy harmonizacji danych przestrzennych;
 • Współpraca administracji w zakresie wdrażania dyrektywy INSPIRE i procedur współużytkowania danych przestrzennych;
 • Monitorowanie i raportowanie wdrażania dyrektywy INSPIRE i krajowej infrastruktury informacji przestrzennej;
 • Standardy stosowane w infrastrukturach informacji przestrzennej, w tym normy ISO serii 19100 ?Informacja geograficzna?;
 • Test sprawdzający wiedzę