Projekt zakończony
Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy na stronę Szkolenia GIS / GEOINFORMACJA / INSPIRE
Jesteś tutaj:
Strona Główna O projekcie
Zamawiający:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Drukuj
O projekcie

Projekt Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście podniesienia jakości usług i efektywności działania realizuje Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu V (Dobre rządzenie), działania 5.2 (Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej),  podziałania  5.2.2. (Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Cele projektu
Celem projektu jest wsparcie administracji samorządowej oraz wybranych służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w procesie wdrażania dyrektywy INSPIRE, a w szczególności w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennej (IIP).
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników administracji oraz dla wybranych służb uczestniczących w procesie budowy, a następnie administrowania IIP. Szkolenia mają na celu podniesienie jakości usług i efektywności działania urzędników odpowiedzialnych za prowadzenie oraz udostępnianie informacji przestrzennej i tym samym usprawnienie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE oraz funkcjonowania IIP.

 

Uczestnicy szkoleń
Projekt adresowany jest do pracowników administracji wszystkich poziomów biorących udział we wdrażaniu IIP. Zalicza się do nich pracowników prowadzących sprawy ochrony środowiska, ładu przestrzennego, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, przedstawicieli wybranych służb nadzorowanych przez Ministra SWiA, w tym pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.