Projekt zakończony
Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy na stronę Szkolenia GIS / GEOINFORMACJA / INSPIRE
Jesteś tutaj:
Strona Główna FAQ - najczęściej zadawane pytania
Zamawiający:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Drukuj
FAQ szkolenia podstawowe - II sesja

WSTECZ

 

Kiedy będzie się odbywać druga sesja szkoleń?

Druga sesja szkoleń będzie odbywać się w drugiej połowie roku 2011.

 

Jak zostanę poinformowany o terminie drugiej sesji szkoleniowej?

O uruchomieniu rejestracji na drugą sesję szkoleniową zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

 

Jak zapisać się na drugą sesję szkoleniową?

Aby zapisać się na drugą sesję szkoleniową należy podobnie jak w przypadku rejestracji na sesję pierwszą, skorzystać z formularza zgłoszeniowego. Prosimy o wybranie interesującego Państwa terminu sesji drugiej. Następnie prosimy o wpisanie nadanego podczas rejestracji na sesję pierwszą numeru ID. Po wpisaniu imienia i nazwiska oraz adresu e-mail nastąpi weryfikacja, po której będziecie mogli Państwo wysłać zgłoszenie na sesję drugą szkolenia.

 

Czy na drugą sesję szkoleniową musze wybrać tą samą lokalizację w której brałem udział w szkoleniu podczas sesji pierwszej?

Nie, macie Państwo dowolność w wyborze miejsca szkolenia podczas drugiej sesji. Wybrane miejsca sesji pierwszej i drugiej nie muszą być te same.


Czy na drugą sesję szkoleniową także muszę przywieść ze sobą jakieś dokumenty?

Nie, nie ma takiej potrzeby, o ile w Państwa danych osobowych nie nastąpiła żadna zmiana, np. zmiana nazwiska, adresu zamieszkania itp. Jeśli nastąpiły zmiany prosimy o przywiezienie na drugą sesję szkoleniową dokumentów zawierających Państwa aktualne dane.

 

Czy muszę przyjeżdżać na sesję 2?

Tak, biorąc udział w sesji 1 szkolenia zadeklarowaliście Państwo udział w całym programie szkoleniowym, który składa się z dwóch dwudniowych sesji tematycznych oraz korzystania z materiałów szkoleniowych udostępnionych Państwu na portalu.

Projekt, w którym Państwo uczestniczycie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu V (Dobre rządzenie), działania 5.2 (Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej), podziałania 5.2.2. (Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z tego względu są Państwo zobligowani do przestrzegania zasad uczestniczenia w szkoleniach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zasady te zostały opisane w regulaminie, który znajda Państwo na stronie portalu.

 

 

 

WSTECZ